KIZ BEBEK İSİMLERİ

KIZ BEBEK İSİMLERİ

 

 •    AÇANGÜL Açılan gül çiçeği
 •    AÇILAY Ay’ın şekilleri, yansıması
 •    ADAL Ün kazan
 •    AFET Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın
 •    AĞÇA Temiz, saf
 •    AHENK Uyum
 •    AHSEN Çok güzel, olağanüstü güzel
 •    AHU Ceylan, karaca
 •    AHUSE Coşkulu güzellik
 •    AJLAN Hızlı, çabuk, telaşlı
 •    AKASYA Güzel kokulu bir süs bitkisi
 •    AKEL Eli uğurlu anlamında
 •    AKGÜN Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün
 •    AKSU Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı
 •    AKŞİN Beyaz tenli kadın
 •    AKTAN Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan
 •    ALA Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş
 •    ALÇİN Kızıl renkli küçük bir kuş
 •    ALEDA Nazlı, kaprisli
 •    ALEV Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime
 •    ALEYNA Bizim üzerimize olsun
 •    ALGIN Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun

 

 •    BADE Aşk, kutsal sevgi
 •    BAHA Değerli, kıymeti çok
 •    BAHAR Yazla kış arasında olan mevsim
 •    BALA Yavru çocuk
 •    BALCA Bal gibi, bala benzer
 •    BALIN Yar, sevgili
 •    BALKIN Pırıldayan, parlak
 •    BALKIZ Bal kadar tatlı kız
 •    BANU Prenses; Hanımefendi
 •    BAŞAK Arpa çavdar gibi ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı
 •    BEDİZ Resim, tasvir, süs, bezek
 •    BEGÜM Hanım; Timuroğulları’ndan gelen prenses
 •    BEHİN İyinin iyisi
 •    BELDE Memleket, şehir, kasaba
 •    BELEMİR Peygamber çiçeği olarak biliniyor.Açtığı kokusunun dağilmasıyla anlaşılan gizli çiçek anlamında
 •    BELEN Bel, geçit; İki dağ arasından geçen yol

 

 •    CANA “Can”ın – e hali
 •    CANAN Gönülden sevilmiş, yar
 •    CANDAN İçten, gönülden
 •    CANDAŞ Candan, değerli dost
 •    CANEDA İçten, sevimli kişi
 •    CANFEZA Müzikte bileşik bir makam
 •    CANKIZ Sevilen, sevimli, şirin kız
 •    CANKUT Sevimli, cana yakın
 •    CANSU Yaşam veren su
 •    CEMRE Ateş parçası, kor; Şubat ayında bir hafta arayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
 •    CEREN Çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, ince bacaklı, zarif hayvan; ceylan
 •    CEVZA İkizler burcunun eski adı
 •    CEYDA İnce-uzun boyunlu ve güzel

 

 •    ÇEVREN Gökyüzünün yerle bitişik gibi görünen kenarları, ufuk
 •    ÇİÇEK Bir bitkinin değişik renklerle bezenmiş kokulu bölümü
 •    ÇİĞDEM Akdeniz çevresinde yetişen çok renkli kır bitkisi
 •    ÇIĞLIK İnce ve keskin bağırış
 •    ÇİLER Şarkılar söyleyen, şakıyan
 •    ÇİSE(M) Hafif yağan yağmur(um)
 •    ÇİSİL İnce ince yağan yağmur
 •    ÇOLPAN Çoban yıldızı

 

 •    DALGA Hareketli su kütlesi; Denizin rüzgarlı havada kabarıp kıyıya sürüklenmesi
 •    DAMLA Yağmur ya da bir sıvının çok küçük yuvarlak biçimli parçası
 •    DEFNE Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki
 •    DEMET Çiçek bağlamı, deste
 •    DEMRE Noel Baba’nın doğduğu sanılan tarihi yer
 •    DENİZ Yeryüzünün çoğunu örten engin su
 •    DEREN Toplayan, düzenleyen, pekiştiren
 •    DERİN Sığ olmayan
 •    DERYA Büyük deniz anlamında
 •    DESEN Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri
 •    DESTEGÜL Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek
 •    DEVİN Hareket, kımıldanış
 •    DEVRİM Yerleşik toplumsal düzeni, köklü, hızlı ve geniş kapsamlı olarak niteliksel değiştirme ve yeniden biçimlendirme işlemi
 •    DİCLE Bir nehir adı
 •    DİDE Göz, göz bebeği
 •    DİDEM Gözüm gibi sevdiğim, sevgilim
 •    DİLARA Gönül alan, gönül okşayan.
 •    DİLAY Gönle ışık saçan, ay kadar güzel

 

 •    ECE Türdeşleri arasında üstünlüğü yeteneği olan kadın, güzel kadın; Kraliçe
 •    ECEGÜN Çok güzel bir günde doğan
 •    ECEM Kraliçem, sevgili kraliçe anlamında
 •    ECMEL Çok güzel
 •    EDA Naz, cilve anlamında
 •    EFSUN Büyü, sihir
 •    EGE Türkiye’nin batısında yer alan deniz
 •    ELÇİN Deste, tutam
 •    ELİF Arap alfabesinin ilk harfi; Anadolu’da kibar, narin yapılı, ince-uzun anlamında kullanılır
 •    ELVAN Renkler,çeşitler
 •    EMET Bereket, bolluk
 •    ENER Dağ eteği
 •    EREM Cennet
 •    ERENDİZ Jüpiter gezegeninin adı
 •    ERKE Enerji, iş başarma gücü; Nazlı
 •    ESEN Sağlıklı, salim
 •    ESER Emek sonucu ortaya çıkan ürün, yapıt; Yok olmuş bir nesneden kalan parça
 •    ESİN Sabah rüzgarı
 •    ESNA Yüksek, yüce

 

 •    FİLİZ Tohumdan çıkan sürgün
 •    FİRUZE Açık mavi renkte, değerli bir süs taşı
 •    FULYA Nergisgillerden güzel kokulu sarı bir çiçek
 •    FUNDA Çalı ormanı, çalılık; Püskül, tepelik
 •    FÜRUZAN Parlayan, parlak
 •    FÜSUN Büyü

 

 •    GAMZE 1. Süzgün ve yan bakış. 2. Çenedeki ya da yanaktaki çukurluk.
 •    GİZEM Aklın erişemediği veya çözülemeyen şey, sır.
 •    GÖKÇE 1. Güzel, gösterişli, mavi gözlü kimse. 2. Melek.
 •    GÖRKEM Gösterişli, göz alıcı olma.
 •    GÜLAY Güllerin açtığı ay.
 •    GÜLÇİN Gül toplayan, gül devşiren.

 

 •   HANDE Gülüş, gülme.
 •    HATİCE Erken doğan kız çocuğu.
 •    HAYRÜNNİSA Kadınların hayırlısı, uğurlusu.
 •    HAZAL Kuruyup dökülen ağaç yaprakları
 •    HÜLYA 1. Tatlı düş. 2. Kuruntu, vehim, hayal.
 •    HÜMEYRA Kızıllık, pembelik.

 

 •    ILGAZ 1. Atın dört nala koşması. 2. Hücum, akın. 3. Çankırı ilinin ilçe merkezi. 4. Anadolu’da bir dağ adı.
 •    ILGIN 1. Serap, belli belirsiz görünme. 2. Gök erimi, ufuk.
 •    IŞIL Işıldayan, parlayan.
 •    ITIR Işıldayan, parlayan.

 

 •    İCLAL 1. Büyüklük, ululuk. 2. Saygı gösterme, ağırlama, ikram.
 •    İDİL 1. Volga Nehri’ne Türklerin verdiği isim. 2. Aşkla ilgili olup, köy ve kır yaşayışını anlatan kısa şiir veya yazı. 3. Yun. İçten    ve saf aşk.
 •    İLAYDA Su perisi.
 •    İLKAY Ayın hilâl durumu, yeni ay.
 •    İREM 1. Cennete benzetilerek yapılan bahçe. 2. Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta adı geçen mutluluk simgesi olan şehir      veya bahçe.
 •    İZGİ İyi, güzel, akıllı; adaletli.

 

 •    JALE Kırağı, çiy.
 •    JEYAN Coşmuş, kükremiş, kızgın.
 •    JULİDE Karmakarışık, dağınık, birbirine girmiş.

 

 •    KADRİYE Değer, kıymet, onurla ilgili.
 •    KAYRA Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan
 •    KIVANÇ 1. Övünç, iftihar
 •    KUMRU Güvercinden küçük boz renkli kuş
 •    KÜBRA En büyük, çok büyük olan.

 

 •    LEMAN Parlama, parıldama
 •    LERZAN Titreyen, titrek.
 •    LEYLA 1. Gece. 2. mec. Saçları gece gibi simsiyah olan (kadın). 3. Arabî ayların son gecesi.

 

 •    MELTEM Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı.
 •    MERİÇ Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu.
 •    MERVE Mekke`de hacıların yedi kez gidip geldikleri kutsal dağın adı.
 •    MİNA 1. Şarap şişesi. 2. Mine. 3. Gökyüzü. 4. Ar. Liman.
 •    MİNE 1. Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı. 2. İnce ve parlak nakış. 3. Çiçekleri başak durumunda, alacalı, mavi      veya menekşe renginde, ıtırlı bir bitki.
 •    MÜGE İnci çiçeği.

 

 •    NAZ Kendini beğendirmek için yapılan davranış, cilve.
 •    NAZAN Nazlanan, nazlı, cilveli.
 •    NEHİR 1. Akarsu; ırmak. 2. Çok, bol, fazla.
 •    NEVA 1. Ses, ahenk, nağme. 2. Refah, mutluluk.
 •    NEVİN Yeni, çok yeni.

 

 •    OLCAY 1. Baht, talih, şans. 2. Bahtlı, talihli.
 •    OYA 1. Genellikle ipek ibrişim kullanılarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel. 2. mec. İnce, güzel, nazik.
 •    OYLUM 1. Vadi, koyak. 2. Çukur, oyuk.
 •    OYTUN 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. 3. Alçak yer, ova.

 

 •    ÖZGE 1. Başka. 2. Yabancı. 3. İyi, güzel. 4. İki dağ arasındaki dereciklerin birleştiği yer. 5. Şakacı. 6. Cana yakın, sıcakkanlı.
 •    ÖZGEN Özü geniş, rahat, sakin kimse.
 •    ÖZGÜ 1. Kutsal. 2. Özellikle birine ya da bir şeye ait olan.

 

 •    PELİN Bileşikgillerden, yapraklarında acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte ve içki yapımında kullanılan bir bitki.
 •    PERÇEM 1. Kâkül. 2. Yele. 3. Mızrak, bayrak gibi şeylerin başlarına konan püskül.
 •    PEREN Ülker yıldızı.
 •    PERİHAN 1. Büyücü; perileri davet eden. 2. Periler hükümdarı.
 •    PİRAYE Süs; ziynet.

 

 •    RABİA 1. Dördüncü. 2. Saatteki salisenin altmışta biri. 3. Tanzimat`tan sonra memurlukta bir rütbe.
 •    RANA Güzel, göze hoş görünen.
 •    RENGİN 1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. 3. Süslü.
 •    REYHAN Güzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen.
 •    RUŞEN Aydın, parlak.
 •    RÜYA 1. Düş. 2. Hayal; umut.

 

 •    SERTAP İnatçı, direngen.
 •    SILA Doğup büyüdüğü yere gidip, ayrı kaldığı yakınlarına kavuşma.
 •    SİBEL 1. Buğday başağı. 2. Henüz yere düşmemiş yağmur damlası.
 •    SİMAY Gümüşten ay, gümüş gibi parlak ay.
 •    SİNEM “Gönlüm,yüreğim; çok sevdiğim” anlamında kullanılır.
 •    SUDE 1. Sürmüş, sürülmüş. 2. Ezilmiş, dövülmüş.
 •    SÜREYYA Ülker yıldızı.

 

 •    ŞEBNEM Havada buğu durumunda iken gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerin üzerinde toplanan su damlacıkları, çiy.
 •    ŞENAY Parlak, canlı, neşeli ay.
 •    ŞEVVAL Hicri takvime göre yılın onuncu ayı; ilk üç günü Ramazan Bayramıdır.
 •    ŞEYDA Çılgın; çok tutkun, âşık.
 •    ŞİMAL Eski dilde kuzey
 •    ŞULE Alev, ateş alevi.
 •    ŞÜKRAN İyilik bilme, gönül borcu.

 

 •    TUBA 1. Güzellik, iyilik, hoşluk. 2. Cennette bulunduğuna inanılan, dalları bütün cenneti gölgeleyen ilâhî ağaç. TUĞÇE Küçük      tuğ.
 •    TUNA 1. Çok, bol. 2. Yavru. 3.Karaormanlardan doğan, Karadeniz`e dökülen, Avrupa`nın Volga`dan sonra en uzun ırmağı. 4.        Görkemli, gösterişli.

 

 •    UĞUR Kimi şeylerde, insanlarda görülen ve iyilik getirdiğine inanılan belirti veya iyilik kaynağı.
 •    UMAY 1. Orhun Yazıtları´nda geçen, çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın Tanrı. 2. Devlet kuşu.
 •    UMUT Ummaktan doğan güven duygusu, ümit.
 •    UTKU Üstünlük, zafer.

 

 •    ÜLKEM Yurdum, vatanım.
 •    ÜLKER Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım. Ülkü Amaç edinilen, ulaşmak istenen şey.
 •    ÜLKÜ Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.
 •    ÜMİT Umut

 

 •    VERDA Gül.
 •    VUSLAT 1. Ulaşma, yetişme. * 2. Kavuşma, sevgiliye kavuşma.

 

 •    YAĞMUR Hava yuvarındaki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumunda olanı.
 •    YALIN 1.Gösterişsiz, sade. 2. Alev, ateş.
 •    YANKI Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması.
 •    YAPRAK Bitkilerin solunumunu sağlayan, çoğunlukla yeşil ve türlü biçimlerdeki bölümü.
 •    YASEMİN Beyaz, kırmızı veya sarı renkli, kokulu çiçekler açan bir ağ

 

 •   ZEHRA Yüzü pek beyaz ve parlak olan.
 •    ZEREN Anlayışlı, kavrayışlı, zeki.
 •    ZERRİN 1. Altından yapılmış. 2. Altın gibi sarı, parlak. 3. Fulya.
  Paylaşmak İçin Sembollere Tıkla :)

       

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir